de eenzamen

De Eenzamen creëert multidisciplinaire theatervoorstellingen vanuit de reflectie op en het onderzoek naar existentiële vraagstukken. We opereren hierbij telkens op de grensvlakken van genres en disciplines, van kunst en kitsch en van intuïtie en analyse.


De Eenzamen ontleent zijn naam aan de roman van Eugène Ionesco, waarin Le Solitaire zich staande probeert te houden in een absurde en wrede wereld. De Eenzamen voelt zich verbonden met de absurdisten en de existentialisten in hun zoektocht naar zin en houvast in een verwarrende wereld. Wij vinden een houvast in het voortdurend onderzoeken van onze existentie. Hierbij keren we soms naar binnen, naar onze angsten en dromen. Maar even zo vaak kijken we naar de wereld om ons heen en de grotere maatschappelijke kwesties. We zoeken hierbij naar de verbinding tussen het persoonlijke en het  maatschappelijke.

 

We zoeken de samenwerking op met (kwetsbare) groepen in de maatschappij, zoals jongeren, mensen met dementie en migranten. Ook is de Eenzamen voortdurend op zoek naar interdisciplinaire ontmoetingen met andere kunstenaars en inhoudelijke verdieping door samen te werken met wetenschappers en vakspecialisten.


De Eenzamen hanteert een werkwijze van doorlopend onderzoek; de verschillende werkzaamheden vloeien in elkaar over en gaan een kruisbestuiving met elkaar aan. De Eenzamen is voornamelijk werkzaam in Vlaanderen en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en heeft hier een ruim netwerk binnen de culturele sector. De Eenzamen onderhoudt nauwe banden met het gezelschap Artzénico uit Guatemala. De Eenzamen opereert, samen met talloze andere kunstenaars uit Limburg en omgeving, vanuit Maison Florida, een broedplaats voor moderne kunst in Hasselt.

ruud horrichs (1983)

Studeert in 2010 af aan de Academie voor Theater Tilburg, en is sindsdien theatermaker en -docent.
Hij regisseert als oprichter van de Eenzamen voorstellingen die op toonaangevende podia en
festivals in België en Nederland spelen. Hij werkt hiervoor telkens samen met kunstenaars,
wetenschappers en mensen in de wereld. In 2021 studeert hij af aan de Master in Theatre
opleiding van de Toneelacademie Maastricht. Hij werd in zijn makerschap ondersteund door C-Takt en

Via Zuid.

 

jordi möllering (1985)


Richt in 2007, wanneer hij in Guatemala woont, het gezelschap Artzénico op. In 2008 begint hij aan de
Opleiding Theaterdocent in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2012 organiseerde hij IRSE, een reizend
theaterproject rondom migratie, van Midden-Amerika naar de V.S. en van Noord-Afrika naar Europa.
In 2014 sluit hij zich bij het Amsterdamse collectief de Theatertroep aan, waarmee door de Lage
Landen tourt. In 2015 maakte hij zijn eerste voorstelling met de Eenzamen. In 2020 wordt hij vast lid
van dat gezelschap. Möllering schrijft ook korte verhalen, in 2020 verscheen hij in tijdschrift Kluger Hans.

bestuur

De Eenzamen is een VZW. Het bestuur van de VZW bestaat uit: Rosa Asbreuk, Sara De Bosschere en Dimitri Vossen. 

samenwerkingen

Ook Eenzamen opereren niet alleen. In elk project zoeken we samenwerkingen met andere kunstenaars, wetenschappers, vakspecialisten en andere mensen in de wereld. Daarnaast werken wij samen met culturele en maatschappelijke organisaties en partners. Te veel om hier op te noemen, maar ze zijn allemaal terug te vinden bij de omschrijving van elk project op deze website. 

ruud-horrichs-e1613979992684.jpg