de eenzamen

De Eenzamen ontleent zijn naam aan de roman van Eugène Ionesco, 'De Eenzame', waarin een man zich staande probeert te houden in een vreemde, dynamische wereld. De Eenzamen voelt zich verbonden met de absurdisten en de existentialisten in hun zoektocht naar zin en houvast in een verwarrende wereld. Wij vinden een houvast in het voortdurend onderzoeken van onze existentie. Hierbij keren we soms naar binnen, naar onze fantasieën en dromen. Maar even zo vaak kijken we naar de wereld om ons heen en de grotere maatschappelijke kwesties. We zoeken hierbij naar de verbinding tussen het persoonlijke en het maatschappelijke.

We zoeken de samenwerking op met diverse groepen in de maatschappij, zoals jongeren, mensen met dementie en mensen met een vluchtverleden. We vinden het daarbij essentieel dat de mensen als kunstenaar mede eigenaarschap vergaren over het gecreëerde materiaal.

Ook is de Eenzamen voortdurend op zoek naar interdisciplinaire ontmoetingen met andere kunstenaars en inhoudelijke verdieping door samen te werken met wetenschappers en vakspecialisten.

De Eenzamen hanteert een werkwijze van doorlopend onderzoek; de verschillende werkzaamheden vloeien in elkaar over en gaan een kruisbestuiving met elkaar aan. De Eenzamen is voornamelijk werkzaam in Vlaanderen en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en heeft hier een ruim netwerk binnen de culturele sector. De Eenzamen onderhoudt nauwe banden met het gezelschap Artzénico uit Guatemala, Domo VZW in Hasselt en De Sfeer VZW in Genk. De Eenzamen opereert, samen met talloze andere kunstenaars uit Limburg en omgeving, vanuit Maison Florida, een broedplaats voor moderne kunst in Hasselt.

ruud horrichs (1983)

Studeert in 2010 af aan de Academie voor Theater Tilburg, en is sindsdien theatermaker en docent.
Hij creëert als oprichter van de Eenzamen performances die op toonaangevende podia en
festivals in België en Nederland spelen. In 2021 studeert hij af aan de Master in Theatre opleiding van de
Toneelacademie Maastricht. Gaandeweg zoekt Horrichs steeds meer artistieke samenwerkingen op met
mensen in de wereld, zoals mensen met een vluchtverleden, jongeren en mensen met dementie.

 

jordi möllering (1985)


Richt in 2007, wanneer hij in Guatemala woont, het gezelschap Artzénico op. In 2008 begint hij aan de
Opleiding Theaterdocent in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2012 organiseerde hij IRSE, een reizend
theaterproject rondom migratie, van Midden-Amerika naar de V.S. en van Noord-Afrika naar Europa.
In 2014 sluit hij zich bij het Amsterdamse collectief de Theatertroep aan, waarmee door de Lage
Landen tourt. In 2015 maakte hij zijn eerste voorstelling met de Eenzamen. In 2020 wordt hij vast lid
van dat gezelschap. Möllering schrijft ook korte verhalen, in 2020 verscheen hij in tijdschrift Kluger Hans.

bestuur

De Eenzamen is een VZW. Het bestuur van de VZW bestaat uit: Sara De Bosschere, Bert Geurts en Dimitri Vossen. 

samenwerkingen

Ook Eenzamen opereren niet alleen. In elk project zoeken we samenwerkingen met andere kunstenaars, wetenschappers, vakspecialisten en andere mensen in de wereld. Daarnaast werken wij samen met culturele en maatschappelijke organisaties en partners. Te veel om hier op te noemen, maar ze zijn allemaal terug te vinden bij de omschrijving van elk project op deze website. 

pasfoto Horrichs1 by Roger Dohmen.jpg

foto: Roger Dohmen

foto: Anita Pantus